Päiväkoti Kettula-Mynsteri

Toimimme rauhallisella omakotitaloalueella monipuolisten mahdollisuuksien ympäröimänä. Kodinomaisuus ja lapsille turvallinen ympäristö ovat päiväkotimme leimaa-antavia tekijöitä.

Päiväkoti Kettula-Mynsterin toiminta-ajatuksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä huomioimalla toiminnassa lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys. Liikunnan ja leikin avulla annamme eväät lapsen motoristen taitojen kehittymiselle luomalla monipuolisia ja elämyksellisiä kokemuksia.

Leikille ja luovuudelle on tilaa! Luonto, retket ja Metsämörri-toiminta ovat osa arjen toimintaa. Lasten kanssa toiminnoissa häärii ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, jotka kouluttautuvat Metsämörri-ohjaajiksi. Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma, turvallisuussuunntelma ja omavalvontasuunnitelma antavat raamit henkilökunnan työlle.

Päiväkotimme viikko rakentuu monipuolisista toiminnoista; jokaiselle päivälle on oma teemansa. Aiheet kulkevat pitkälti vuodenaikojen ja lasten kiinnostusten mukaan ja niitä käsitellään eri toimintojen kautta. Käytäntö ei kuitenkaan missään nimessä poissulje ”spontaania inspiraatiota”!

Päiväkodissa toteutetaan pienryhmätoimintaa, joka mahdollistaa lapsen yksilöllisemmän huomioinnin ja tarvittaessa mahdollisen tuen antamisen riittävän varhaisessa vaiheessa. Pienryhmätoimintaa toteutetaan mm. askarteluissa ja erilaisissa teematuokioissa tilanteen mukaan. Paljon mukavaa kivaa tehdään isommallakin porukalla yhdessä. 

Meillä on käytössä lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Sen lähtökohtana on tukea lapsen kasvua ja kehitystä kasvatuskumppanuutta korostaen kodin ja päiväkodin välillä. Suunnitelma käydään läpi syksyllä vanhempien keskustelussa ja päivitetään vuosittain, sekä tarvittaessa. Päivittäisissä tulo- ja hakutilanteissa kuulumisten vaihto lapsen päivästä on tärkeä osa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä.